Utförandeentreprenad

Projektering av bygghandlingar utförs av beställaren. Funktionsansvar för projekterade lösningar mot myndighetskrav ex: BBR ingår ej i entreprenaden.