Totalentreprenad

Ett helhetsåttagande där projektering av bygghandlingar ingår i entreprenaden. Funktionsansvar för att projekterade lösningar uppfyller myndighetskrav ex: BBR ingår. Garantitid 5år.

Projektering, ingående handlingar:

A-Ritningar

Byggbeskrivning

K-Ritningar

Ljud

Brand

Tillgänglighet

Energiberäkning

VVS

Ventilation

El