Delentreprenad

Vi har egen tillverkning av väggelement och husstommar i vår fabrik på Ekerö. Vi levererar väggelement till våra egna totalentreprenader men även endast stommar med montage på delentreprenad. Vi åter oss även i vissa fall även enbart mark och grundläggningsentreprenader.