Totalentreprenad

Ett helhetsåttagande där projektering och funktionsansvar ingår i entreprenaden. Funktionsansvar för att projekterade lösningar uppfyller myndighetskrav. Garantitid 5år.

Läs mer

Utförandeentreprenad

Projektering av bygghandlingar utförs av beställaren. Funktionsansvar för projekterade lösningar mot myndighetskrav ex: BBR ingår ej i entreprenaden.

Läs mer

Delentreprenad

Vi har egen tillverkning av väggelement och husstommar i vår fabrik på Ekerö. Vi levererar väggelement till våra egna totalentreprenader men även endast stommar med montage på delentreprenad.

Läs mer